IPDubo

Expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen

Tussentijdse beëindiging WSNP

De WSNP of wet sanering natuurlijke personen is een regeling voor mensen die door omstandigheden in de schulden zijn geraakt en daar op eigen kracht niet meer uitkomen. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor mensen in een dergelijke situatie terecht komen. Iedereen heeft echter recht op hulp van de overheid en daarom is deze wet Lees meer..