IPDubo

Expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen

Gezondheid

VentilatieVentilatie is het vervangen van de lucht in een ruimte door buitenlucht. Het vervangen van de lucht kan op natuurlijke of mechanisch wijze gebeuren. Het doel van ventileren is het bevorderen van een gezond binnenklimaat in ruimten waar mens of dier verblijven. De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht is afhankelijk van de mate van vervuiling en van het aantal mensen of dieren die in die ruimten verblijven. Voor scholen, kantoren, ziekenhuizen en woningen gelden daarom verschillende normen.