IPDubo

Expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen

Isolatie

In een woning verdwijnt de meeste warmte via warmtegeleiding door de buitenschil (gevels, dak, vloer, ramen). Deze schil beschermd ons tegen de temperatuursverschillen tussen binnen en buiten. In de winter tegen de kou in de zomer tegen de warmte.Isolatiemateriaal heeft een lage warmtegeleiding en vermindert daardoor het verlies van energie via de schil.Groendak als extra isolatieGroendak is een verzamelnaam voor platte- en hellende daken met begroeiing. Die begroeiing kan bestaan uit vetplantjes (sedum), kruiden, mos en/of gras tot zelfs bomen en struiken.Opdrachtgevers kiezen vooral voor een groendak omdat op die manier het gebouw beter opgaat in de natuurlijke omgeving of omdat ze zo wat meer groen in de stad willen brengen.Het groendak verschaft een nieuwe leefruimte voor de verdrongen fauna en flora. Het verbetert het micro-klimaat door de nivellering van temperatuuruitersten, verhoging van de luchtvochtigheid en het binden van (fijn)stof. Bij hevige regenbuien ontlast een groendak de riolering, omdat het regenwater eerst gebufferd wordt. Het trager afgevoerde water is tevens deels gezuiverd.