IPDubo

Expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen

Anders omgaan met water

Water in de wijk begint een onderwerp te worden dat steeds meer aandacht vraagt.De hoeveelheden water nemen toe en de vraag is hoe we op een duurzame manier het kunnen verwerken.In een handzaam boekje worden een aantal duurzame mogelijkheden middels korte inleidingen uitgelegd.Ook zijn er een aantal praktijk voorbeelden in te vinden.Een interessant handboek voor iedereen die meer wil weten hoe duurzaam om te gaan met regenwater.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn