IPDubo

Expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen

Sancties op ontbreken energielabel per 2013

Huizenkopers en huurders moeten vanaf 2013 zeker kunnen zijn van een energielabel bij hun nieuwe woning. Is dat niet het geval kan bij een verkoop van een woning de eigendomsakte niet passeren, en hoeven huurders minder huur te betalen.Zo”n label bestaat al wel en is zelfs verplicht, maar zit lang niet bij ieder huis dat van bewoner wisselt. Dat wil minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken nu grondig veranderen, overigens onder druk van EU-regels die vorig jaar zijn afgekondigd. In die nieuwe aanscherping worden landen verplicht gesteld sancties op het niet labelen van gebouwen vast te stellen.Donner wil voor de koopmarkt regelen dat bij de verkoop van een huis zonder label geen eigendomsoverdracht kan plaatsvinden. De bewindsman gaat de Kadasterwet wijzigen zodat bij verkoop zonder energielabel geen inschrijving meer volgt. De woning kan dan niet worden overdragen. De maatregelen gelden ook voor bedrijfspanden en kantoren.Voor huurwoningen die niet vallen onder het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt het Burgerlijk Wetboek aangepast. Een huurder hoeft bij een nieuw contract een deel van de huur niet te betalen zolang het label ontbreekt. Voor woningen die wel onder het WWS worden aangeboden, ligt er al een wetsvoorstel dat de maximale huurprijs koppelt aan de prestatie op het label.Eind vorig jaar was een kwart van de woningvoorraad voorzien van een label. De minister wil het nieuwe systeem uiterlijk op 1 januari 2013 in laten gaan. De maatregelen gaan ook gelden voor bedrijfspanden en kantoren. In advertenties voor deze gebouwen moet bovendien de klasse op het energielabel worden vermeld als er eerder al een label verstrekt is.Bron: ANP 23-12-2010

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn