IPDubo

Expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen

Technisch vertalen is een vak apart

Als fabrikant en leverancier van bouwmachines hebben wij te maken met een brede markt in binnen en buitenland. Wij fabriceren zelf bouwmateriaal en dat heeft qua gebruiksaanwijzing niet heel veel om het lijf. Wij leveren echter ook verschillende soorten bouwmachines die worden geëxporteerd naar:

  • Engeland
  • Frankrijk
  • Duitsland

En een enkele keer naar andere landen in Europa. Het leveren van elke bouwmachine gaat gepaard met een handleiding die door onszelf is geschreven. Wij hebben daarvoor een copywriter in dienst, die naast onze mediamiddelen ook de handleidingen en productsheets verzorgt. Hij is ervoor verantwoordelijk dat de handleidingen in het Nederlands worden geschreven op een technische manier, zodat de volledige techniek duidelijk is bij de mensen die het apparaat moeten onderhouden. Daarnaast is deze medewerker ook verantwoordelijk voor het coördineren van de vertalingen en daarbij is het technisch vertalen naar Engels, Duits en Frans een belangrijk aspect. Technisch vertalen doe je namelijk niet zomaar. Wanneer er een fout in de vertaling sluit kan dit een hele bouwmachine om zeep helpen en dat met alle gevolgen van dien. We hebben te maken met machines die, indien verkeerd geopereerd, levens gevaarlijk kunnen zijn. Technisch vertalen is dus een must. Onze copywriter had van ons de opdracht gekregen om een vertaalbureau te vinden dat gespecialiseerd is in het technisch vertalen van bijvoorbeeld handleidingen en toen stuurde hij de website vertaalexperts.nl door. Vertaal Experts werkt met native speakers om documenten te vertalen en heeft daarbij een vaste groep met vertalers die gespecialiseerd is in het technisch vertalen van handleidingen en productverpakkingen.

Technisch vertalen van al onze technische documenten

Nadat we een afspraak hebben gemaakt met Vertaal Experts, waarbij we ook uitvoerig hebben uitgelegd wat wij doen, hebben we hen een handleiding meegegeven voor een proefvertaling. Deze handleiding moesten zij technisch vertalen en omdat wij de vertaling toch nodig hadden, kon dit als eerste opdracht beschouwd worden. In de handleiding staat echter meer dan alleen tekst met omschrijvingen over de bouwmachine en het onderhoud ervan. Technisch vertalen wil ook zeggen dat je een volledig stappenplan kunt vertalen en dat je kijkt naar de context van de tekst in de vertaling. De manier waarop iets omschreven staat in de verschillende stappen die doorlopen worden, kan anders zijn dan wanneer er een beschrijving bij een afbeelding staat of wanneer het bijvoorbeeld een explosietekening betreft van een apparaat. Waar het bij technisch vertalen om draait is dat de logica van de machine niet verloren gaat. Elke willekeurige onderhoudsmonteur die het onderhoud aan onze bouwmachines moet uitvoeren, moet begrijpen wat er tekstueel bedoeld wordt en wat er bedoeld wordt bij de afbeeldingen. Technisch vertalen is daarmee van levensbelang, want met een verkeerde vertaling kan dit een monteur al snel een stel vingers, een hand, een arm of zelfs zijn leven kosten. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen op onze schouders, maar ook op die van de vertalers, omdat zij ervoor moeten zorgen dat het technisch vertalen goed gebeurt.

Bewezen expertise

We zijn nu al geruime tijd verder waarbij we de technische vertalingen tegenwoordig altijd voor Vertaal Experts laten uitvoeren. Zij weten inmiddels precies wat wij doen en hoe wij willen dat de technische omschrijving vertaalt wordt voor de buitenlandse handleidingen die we met onze bouwmachines meeleveren. We hebben de vertaalde handleidingen tegenwoordig ook als pdf beschikbaar gesteld op onze website en hiermee kan iedereen, ongeacht uit welk land iemand afkomstig is, de technische handleiding in één van de vier beschikbare talen downloaden. Dit is een belangrijke serviceverlening van ons bedrijf en hiervoor is heeft Vertaal Experts zich als vertaalbureau inmiddels onmisbaar gemaakt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn