IPDubo

Expertisecentrum voor duurzaam bouwen en wonen

Tussentijdse beëindiging WSNP

wsnp-zaken - Tussentijdse beëindigingDe WSNP of wet sanering natuurlijke personen is een regeling voor mensen die door omstandigheden in de schulden zijn geraakt en daar op eigen kracht niet meer uitkomen. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor mensen in een dergelijke situatie terecht komen. Iedereen heeft echter recht op hulp van de overheid en daarom is deze wet van kracht. Het aanvragen van de sanering heeft heel wat om het lijf en ook tijdens de saneringsperiode komt u met veel regels in aanraking waar u gedurende deze periode rekening mee zult moeten houden. Nadat u de WSNP succesvol heeft aangevraagd, zal u onder toezicht van de gemeente en overheid komen te staan. U mag bijvoorbeeld niet bijverdienen, want het is de bedoeling dat u alles wat u verdient direct aflost. Wanneer u zich tijdens de periode van sanering niet aan de regels houdt, dan kan de overheid beslissen dat u geen recht meer heeft op de sanering en dan krijgt u te maken met tussentijdse beëindiging van de sanering. In sommige gevallen valt er niets aan te doen wanneer u te maken krijgt met de tussentijdse beëindiging van de sanering, maar in andere gevallen valt er wel degelijk iets aan te doen en staan u volledig in uw recht door in beroep te gaan tegen de tussentijdse beëindiging die u is opgelegd. Er zijn diverse redenen waardoor de rechter kan besluiten dat de tussentijdse beëindiging op u van toepassing is:\n

  \n

 • U heeft de bewindvoerder onvoldoende informatie verstrekt
 • \n

 • U heeft niet vaak genoeg gesolliciteerd voor een nieuwe baan
 • \n

 • U bent opnieuw schulden aan het maken en dat komt uit
 • \n

 • U heeft zich niet gehouden aan een van de andere regels
 • \n

 • U bent betrokken geraakt in criminele praktijken
 • \n

\n

Tussentijdse beëindiging; uw zaak

\nHet verzoek van de tussentijdse beëindiging wordt ingediend door de rechter-commissaris, maar kan ook worden ingediend door de bewindvoerder. Deze ziet toe op uw zaak en kan het verzoek tot tussentijdse beëindiging dus tevens indienen. Er kunnen een drietal zaken gebeuren wanneer u zich tijdens de periode van sanering niet aan de regels houdt. Het eerste wat er kan gebeuren waar u rekening mee dient te houden is dus de tussentijdse beëindiging van de sanering doordat u zich niet aan de regels heeft gehouden of het vermoeden bestaan dat u zich niet aan de regels heeft gehouden. Juist tijdens deze saneringsperiode is het namelijk van het grootste belang dat u zich aan de regels houdt en dat u niet opnieuw in de problemen geraakt. Tussentijdse beëindiging betekent dat de sanering wordt stopgezet voor u klaar bent voor de schone lei. Bij een tussentijdse beëindiging heeft u te maken met de schulden die u nog heeft op het moment van de tussentijdse beëindiging. Deze verdwijnen niet zomaar en in de meeste gevallen is het zo dat u ten tijde van de tussentijdse beëindiging nog niet schuldvrij bent. Op het moment dat deze schulden erg hoog zijn opgelopen en nog niet zijn afbetaald zal uw faillissement worden uitgesproken. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw toezichthouder een aanvraag voor tussentijdse beëindiging doet dat door de rechter wordt afgewezen. In dat gunstige geval hoeft u zich geen zorgen te maken en loopt de sanering gewoon door. Er zal altijd wel onderzoek worden gedaan naar de redenen waarom er een verzoek tot tussentijdse beëindiging wordt ingediend. Dat is evident. Het is van het grootste belang dat er altijd goed wordt toegezien op de mensen die in de sanering zitten. U werkt tijdens deze periode namelijk toe naar een schone lei en dat betekent dat u na deze periode die ongeveer drie jaar duurt letterlijk weer met een schone lei kunt beginnen.\n

Helderheid van zaken

\nVoor mensen die te maken krijgen met schulden, adviseren wij altijd te zoeken naar oplossingen en openheid van zaken te geven. In de schulden komen doet u niet voor uw lol en soms kan het leven zo lopen dat het lijkt of er geen oplossingen meer zijn. Toch is er dan nog altijd de sanering die u een kans kan geven opnieuw te beginnen. Zorg wanneer u de aanvraag heeft ingediend en u gaat het traject in dan ook dat u dit met twee handen aanpakt en dat u niet zomaar wegloopt van het traject op het moment dat er zich kansen voordoen. U heeft nu eenmaal een afspraak gemaakt. Uw acties hebben gevolgen en daarom zijn er strenge regels verbonden aan de sanering. Zorg er dus altijd voor dat u zich netjes aan de regels houdt en dat u goed weet wat die regels zijn zodat u niet te maken hoeft te krijgen met de tussentijdse beëindiging, want dat is iets wat u graag wilt voorkomen. Bij WSNP-zaken kunt u op ieder moment terecht voor verschillende zaken omtrent uw sanering, schone lei of tussentijdse beëindiging. Wij helpen u graag verder met al deze zaken. Omdat wij vele jaren ervaring op onze naam hebben staan kunnen wij u altijd goed van dienst zijn. Wanneer u in beroep wilt komen tegen een uitspraak van de rechter dan heeft u hiervoor maar beperkt de tijd. Houd daar even rekening mee, want u moet binnen acht dagen handelen. Omdat wij ons hiervan bewust zijn, zullen wij u altijd zo snel mogelijk helpen en bijstaan bij uw beroep. Mocht u meer willen weten over wat wij voor u kunnen betekenen met betrekking tot de sanering, neem dan even contact op.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn